Więcej / More

Kontakt / Contact us

JUNGLA EXPRESS

TARG SIENNY 7, 80-806 GDAŃSK
(BUDYNEK FORUM GDAŃSK)

NAPISZ DO NAS / WRITE TO US
ZADZWOŃ DO NAS / CALL TO US

Mapa / Map

GRUPA ARENA Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000628891. NIP: 6040172526, REGON: 364970452. Kapitał zakładowy: 5 000 zł. Kapitał wpłacony: 5 000 zł.